| naslovna | prijava | kontakt |
     
 
 
           
 
Usluge
  Informatičke usluge  
  Dizajn  
  Savjetovanje  
Proizvodi
  IBS (Internal Brokerage System - Hyperion)  
  SMAP (Content Management System)  
O nama
  BSS Poslovni Sustavi  
  Prijava za posao u BSS-u  
  Kontakt  
  IBS | Hyperion ili vlastito rješenje? | Opis sustava | Elektroničko trgovanje | Potrebna oprema  
 
IBS (Internal Brokerage System - Hyperion)

Internal Brokerage System predstavlja cjelovito rješenje za obavljanje poslova trgovanja vrijednosnim papirima. Korisniku se omogućava praćenje niza različitih evidencija, kao što su, primjerice:

 • Evidencije nalogodavaca
 • Evidencije naloga sa zakonom propisanim oblikom knjige naloga
 • Evidencije vrijednosnih papira, kako domaćih, tako i stranih
 • Evidencije sudionika na tržištu
 • Evidencije obavljanih transakcija i sklopljenih kupoprodajnih ugovora
 • Evidencije i izračun obračuna po izvršenim transakcijama
 • Evidencije potrebnih i izvršenih plaćanja prema transakcijama i nalozima

  Sve su to standardne mogućnosti koje danas treba pružati svaki takav sustav (vođenje knjige naloga, upravljanje računom klijenata i podrška za strane vrijednosne papire i valute), no Hyperion se ističe bogatim izvještajnim mogućnostima, mehanizmom sigurnosti i regulacijom prava korištenja pojedinih djelova sustava, instalacijom i radom u filijalama ili područnim uredima, dodatno razrađenim sustavom standardizacije i dodjeljivanja grupa provizija te raznim dodatnim sučeljima za komunikaciju prema vanjskim sustavima.

  Što se time dobiva?

  Obuhvaćanjem svih tih evidencija u jednu cjelinu i dodatnom automatizacijom sustava smanjeno je vrijeme potrebno za unos podataka u sustav, te poboljšana kvaliteta izvještavanja. Time se pak dobiva bolji uvid u trenutnu situaciju poslovanja, a time i kvalitetnija podloga za donošenje novih odluka u poslovanju.

  Integracija u postojeći poslovni sustav

  Hyperion je robustan poslovni sustav koji se sastoji od niza sučelja. Primjerice:

 • Reader - aplikacija za učitavanje transakcija izvršenih na hrvatskom tržištu kapitala
 • Tečaj - aplikacija za učitavanje HNB tečajnih lista
 • AccountExport - aplikacija za export obračuna o trgovanju vrijednosnim papirima radi daljnje obrade u vlastitom knjigovodstvenom sustavu.

  No, to nije sve. Svi podaci o poslovanju podržani su bogatim izvještajnim mogućnostima, a od svakog je izvještaja moguće dodatno napraviti i sučelje. Potrebno je samo jedno: zahtjev klijenta.

  Pored toga, unutarnji ustroj, dizajn sustava i tehnologija kojom je izgrađen, svrstava Hyperion u kategoriju sustava pogodnih daljnjem proširenju nizom dodatnih sučelja za automatizaciju unosa, odnosno prijenosa podataka iz drugih sustava. Takvim se zahvatima nikako ne može poremetiti postojeća struktura sustava.

  Održavanje i daljnji razvoj

  Jedna od bitnih prednosti svakog software-a je i njegovo održavanje. Odnosno, u trenutku dovršetka izrade, software može biti najbolji proizvod u branši. No, ukoliko se on redovito ne servisira i nadograđuje, vremenom postaje tek neupotrebljiva starudija.

  Konstanto unapređivanje sustava novim funkcionalnostima, poboljšanje već postojećih rješenja, usklađivanje s promjenama koje proizlaze iz izmjena zakona i podzakonskih propisa, stalni razvoj informatičke tehnologije,… Sve su to prednosti Hyperiona pred konkurentnim sustavima.

   

   
       
   

   

  prijava za klijente

  naslovna | usluge | proizvodi | o nama | kontakti